Reset Password

Your search results

Política de privacitat i cookies

El present document estableix les Condicions Generals d’ús del lloc web moreholiday.es, societat les dades registrals es mostren a continuació:

Domicili Social
MoreHoliday S.L.
Carrer Riu Güell 58 (Edifici CINC) Oficina A19.
17001 – Girona
CIF: B55358147

Protecció de Dades i Política de privacitat.

1. D’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Moreholiday S.L. Informa l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. Moreholiday S.L. és responsable de l’arxiu.

2. Les dades personals que l’usuari ha de facilitar són indispensables per a l’enviament de les comandes i redacció de factures. L’absència d’aquestes dades comportarà l’anul·lació automàtica de les comandes. En el moment d’inscriure’s a la pàgina, l’usuari es compromet a proporcionar dades personals vàlids, dades que permeten la prestació de servei per part de Moreholiday S.L. i la correcta identificació de l’usuari registrat, així com l’enviament d’informació i publicitat dels diferents productes i ofertes que Moreholiday S.L. pugui tenir a la seva pàgina web.

3. L’usuari i titular de les dades queda informat, i dóna el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l’emplenament dels diversos formularis, les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats de Moreholiday S.L, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com mantenir informat a l’usuari sobre els productes oferts.

4. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de https://www.moreholiday.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Moreholiday S.L, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a Moreholiday S.L o a tercers.

5. L’acceptació aquest avís legal suposa la prestació per part de l’usuari del seu consentiment exprés perquè Moreholiday S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries, promocionals o comercials per correu electrònic o altre mitjà de comunicació, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del correu electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a Moreholiday S.L. a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@moreholiday.es, manifestant la seva voluntat.

6. Moreholiday S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.

7. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant info@moreholiday.es o en Moreholiday S.L.

Política de l’ús de Galetes.


1.
Les “Cookies” són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris.Les galetes no es poden executar ni poden contenir virus, i només poden llegir-se pel servidor que allotja el lloc web.

2. Aquest lloc requereix l’ús de “Cookies” per al seu correcte funcionament.

Informació transmesa pels usuaris.

1. Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa (“xats”) i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s’enviïn a través d’aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tenen la consideració de material confidencial.

2. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol mena d’informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a Moreholiday S.L. per utilitzar aquesta informació, inclòs sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació amb qualsevol objecte, incloent-hi sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació.

3. Moreholiday S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d’aquestes àrees.

4. Totes les opinions redactades pels usuaris són controlades per l’equip de màrqueting. Si les opinions rebudes infringeixen la llei, l’ètica o la moral (publicitat abusiva, difamació, insults, comentaris fora de context…), Moreholiday S.L. es reserva el dret de rebutjar o modificar aquestes opinions.

Exclusió de garanties i responsabilitats.

1. Tota la informació continguda en aquest lloc se subministra “tal qual”, sense que Moreholiday S.L. atorgui garanties de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d’aquest lloc. Moreholiday S.L. no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comerciabilitat o d’idoneïtat per a una finalitat determinada.

2. Moreholiday S.L. tampoc garanteix que aquest lloc web, o els servidors que ho allotgen, estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós.

3. Moreholiday S.L. no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc. Malgrat que Moreholiday S.L. realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, Moreholiday S.L. no garanteix les mateixes, ja que es poden veure interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable (amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l’usuari a conseqüència de l’esmentada indisponibilitat, fallades d’accés i falta de continuïtat.

Limitació de responsabilitat.

1. Moreholiday S.L. no es responsabilitzarà de cap manera de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i/o clients que es derivin de l’ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d’ús d’aquest lloc web.

2. Aquest lloc pot contenir enllaços hipertextuals (“Enllaços”) i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per Moreholiday S.L., en aquests casos Moreholiday S.L. no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

3. L’usuari accepta expressament deixar exempta a Moreholiday S.L. de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions dels usuaris basades en els continguts allotjats en aquest lloc.

4. L’usuari entén i accepta expressament que qualsevol mena de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d’aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com a usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics.

5. Moreholiday S.L. ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

Dret d’exclusió i nul·litat parcial.

1. Moreholiday S.L. reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol classe de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte d’aquesta.

2. Si un Tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, tal disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L’usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

Llei aplicable i jurisdicció.

1. Aquest lloc està situat i és operat des d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l’usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d’Espanya, Moreholiday S.L i l’usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

2. Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable de l’acompliment de les lleis locals aplicables.

Durada i revisió.

1. Malgrat que la relació jurídica entre Moreholiday S.L. i l’usuari, derivada de l’accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considera iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

2. Sense perjudici de l’anterior, l’empresa Moreholiday S.L. està facultada per a suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

3. Moreholiday S.L. es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d’ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor, tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l’usuari fa un ús habitual d’aquest lloc, haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s’abstindrà d’accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.

Durada i revisió.

1. Malgrat que la relació jurídica entre Moreholiday S.L. i l’usuari, derivada de l’accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, Aquesta es considerarà finalitzada al moment en què la companyia modifiqui les presents condiciones generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considera iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

2. Sense perjudici de l’anterior, l’empresa Moreholiday S.L. té la facultat de suspendre, interrompre, o donar per acabada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

3. Moreholiday S.L. és reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condiciones d’ús en qualsevol moment. Les condiciones revisades, entraran en vigor, tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l’usuari fa un ús habitual d’aquest lloc, haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s’abstindrà d’accedir al lloc si no considera acceptables qualsevol de les condicions revisades.

POLÍTICA DE COOKIES
moreholiday.es informa sobre l’ús de les cookies a la seva pàgina web.

Tipus de galetes
Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i el tractament de les dades que s’obtinguin, se’n poden distingir dos tipus: galetes pròpies i galetes de tercers.

Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades en el navegador del client, podent tractar-se de cookies de sessió o galetes persistents.

Finalment, hi ha una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes: galetes tècniques, galetes de personalització, galetes d’anàlisi, galetes publicitàries i galetes de publicitat comportamental.

Galetes utilitzades al web
A continuació s’identifiquen les galetes que s’estan utilitzant en aquest portal així com la seva tipologia i funció:

La pàgina web de moreholiday.es utilitza Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. En el seu navegador podrà observar 4 galetes d’aquest servei. Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i d’anàlisi. Podeu trobar més informació al respecte i inhabilitar l’ús d’aquestes galetes www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

A través de l’analítica web no s’obté informació sobre les seves dades personals garantint la tutela de la privacitat de les persones que naveguen per la web. La informació que s’obté és la relativa al número d’usuaris que accedeixen al web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l’operador que presta el servei, l’idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d’aquest portal.

Finalment, es descarrega una galeta de tipus tècnic anomenada cookies_policy, pròpia, de tipus tècnic i persistent (caduca desprès de trenta dies). Gestiona el consentiment de l’usuari davant l’ús de les cookies a la pàgina web, amb l’objectiu d’evitar l’excessiva molèstia que pugui suposar mostrar repetidament informació sobre la política de cookies a la part superior del web a aquelles persones que hagin acceptat la mateixa.

Acceptació de la Política de cookies
Es mostra informació sobre la política de cookies a la part inferior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió.

Davant d’aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

Acceptar les cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina de la web durant la present sessió.
Modificar la configuració. Podrà obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de cookies de moreholiday.es i modificar la configuració de la seva navegació. Però això no evitarà que es mostri l’avís sobre cookies en accedir a noves pàgines de la web.
Com modificar la configuració de les galetes
Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de moreholiday.es o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l’operativa és diferent, la funció d’ajuda li mostrarà com fer-ho.

Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=”ie-10 ”
FireFox: http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=”es ”
Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265

Visita teatralitzada "El Monjo Crispí" a Llançà

Gaudeix d’una visita teatralitzada molt divertida per Llançà i descobreix tots els secrets del poble amb el Monjo Crispi.

Durada de la visita: 1,5 h
 

Com reservar l’activitat?

Cal que facis una reserva en un apartament de Llançà per gaudir d’aquesta promoció especial.

*Dia i hora del lloguer segons disponibilitat.

Caixa gurmet per gaudir a l'apartament

Gaudeix del formatge, els embotits i del vi de l’Empordà que et deixarem a l’apartament. Degusta els sabors de l’Empordà amb les caixes d’Abricoc.

Contingut de la caixa:

  • Selecció de formatges de l’Empordà.
  • Embotit de l’Empordà.
  • Vi D.O Empordà

Com reservar l’activitat?

Cal que facis una reserva en un apartament de Llançà per gaudir d’aquesta promoció especial.

*Dia i hora del lloguer segons disponibilitat.

Vermut La Mar d'Amunt a Llançà

És l’hora del Vermut! Gaudeix del Vermut a l’estil mediterrani del restaurant LBar de Llançà, ple de sabors característics del mar.

El Vermut consta de:

  • Braves LBar
  • Calamars a l’andalusa.
  • Cassoleta de xipirons amb un ferrat.
  • Anxoves amb pa amb tomàquet
  • La Gilda de Llançà

Acompanyat del Vermut de bóta celler de l’Empordà, canyes o aigua.

Com reservar l’activitat?

Cal que facis una reserva en un apartament de Llançà per gaudir d’aquesta promoció especial.

*Dia i hora del lloguer segons disponibilitat.

Ruta fotogràfica pel Cap de Creus amb la Margaret

Observa el paisatge a través de la fotografia com no ho havies fet mai. Explora els racons secrets del Cap de Creus amb l’experimentada fotògrafa Margaret.

Detall de l’activitat:

Sortida de 2 hores pel Parc Natural del Cap de Creus.

És important portar bon calçat i una càmera per retratar-ho tot!

Com reservar l’activitat?

Cal que facis una reserva en un apartament de Llançà per gaudir d’aquesta promoció especial.

*Dia i hora del lloguer segons disponibilitat.

Visita + tast al Celler Hugas de Batlle

L’Empordà és terra de bon vi! Degusta els sabors del territori i descobreix la tradició vinícola de la Costa Brava amb la visita i el tast de vi al Celler Hugas de Batlle.

Detall de l’activitat:

  • Visita a les vinyes
  • Tast de 4 vins

Infants: Refresc + activitat de plàstica

Com reservar l’activitat?

Cal que facis una reserva en un apartament de Llançà per gaudir d’aquesta promoció especial.

*Dia i hora del lloguer segons disponibilitat.

Experiència caiac a Llançà

Descobreix Llançà des de l’aigua i viu una fantàstica aventura practicant caiac amb SK Kayak a l’idíl·lic entorn del Parc Natural del Cap de Creus.

Detall de l’activitat:

2 hores de lloguer

2 kayaks dobles + bidons estancs

Com reservar l’activitat?

Cal que facis una reserva en un apartament de Llançà per gaudir d’aquesta promoció especial.

*Dia i hora del lloguer segons disponibilitat.